Przejdź do treści

Projekt listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2011

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) przystępuje do opracowywania projektu Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2011. Wzorem lat ubiegłych będzie ona zawierała priorytetowe kierunki dofinansowania zadań wg poszczególnych dziedzin ochrony środowiska.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zgodnie z art. 400h ust. 4 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) przystępuje do opracowywania projektu Listy przedsięwzięć priorytetowych na rok 2011. Wzorem lat ubiegłych będzie ona zawierała priorytetowe kierunki dofinansowania zadań wg poszczególnych dziedzin ochrony środowiska.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przez Państwa w 2011 roku. Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem wynikającym z  tabeli.Tabela jest dostępna w zakładce dla beneficjentów, dokumenty.
Ponadto w przypadku planowanego ubiegania się o dofinansowanie/dofinansowania przedsięwzięć z udziałem środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej prosimy podać nazwę funduszu lub odpowiedniego programu (kolumna 14 tabeli) oraz stopień przygotowań aplikacji bądź etap procedowania wniosku przez odpowiednią instytucję (kolumna 18 tabeli).
Wypełnioną tabelę prosimy przesyłać do siedziby Funduszu oraz na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów ?Priorytety? nazwę identyfikującą Wnioskodawcę bez polskich znaków, np.: dla Gminy Bełchatów nazwa pliku będzie brzmiała: ?Priorytety_gmina_belchatow.xls?.
 
Uwaga: Uprzejmie prosimy o zachowanie formuły pliku xls oraz formatu liczbowego odpowiednich komórek. Przesyłana zwrotnie do Funduszu tabela powinna odpowiadać wyłącznie powyższym wymogom.Konkurs nr: 7/POIiŚ/2.1/03/2013

Konkurs dotyczy: Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ

Konkurs nr: 8/POIiŚ/1.1/03/2013
Konkurs dotyczy: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ

 

HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ

Konkurs nr: konkurs nr 6/POIiŚ/2.1/06/2012

Konkurs dotyczy: Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_04/65d579c4c44f2e8070e9294ca6a2bdad.pdf

 

Etap procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane*   Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień 
 Ogłoszenie konkursu  23.04.2012

 Rozpoczęcie naboru wniosków  04.06.2012

 Zakończenie naboru wniosków  20.08.2012

    Ocena wniosków o dofinansowanie
I etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia 

Poprawa wniosków

Powtórna ocena formalna i merytoryczna I stopnia

10.09.2012

 

19.09.2012

26.09.2012
Ogłoszenie listy rankingowej  
10.10.2012


powołanie Zespołów Grupy Roboczej

Ocena merytoryczna II stopnia - etap I

Poprawa wniosków

Powtórna ocena meryt. II stopnia

19.10.2012

13.11.2012

27.11.2012

13.12.2012
Podpisanie umowy 
o dofinansowanie 


HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROCEDURZE KONKURSOWEJ

Konkurs nr: 7/POIiŚ/1.1/04/2012)

Konkurs dotyczy: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU - I i II OŚ PRIORYTETOWA PO IiŚ: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/bd01c231cd6d0da50afbc1f652d10ee6.doc

 

Etap procedury konkursowej Terminy pierwotnie planowane*   Terminy rzeczywiste (aktualne) Przyczyny ewentualnych opóźnień 
 Ogłoszenie konkursu 26.03.2012


 Rozpoczęcie naboru wniosków 30.04.2012


 Zakończenie naboru wniosków 18.06.2012


    Ocena wniosków o dofinansowanie
Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia 25.07.2012


Ogłoszenie listy rankingowej  
08.08.2012


Ocena merytoryczna II stopnia - powołanie Zespołów Grupy Roboczej 20.08.2012


Podpisanie umowy 
o dofinansowanie 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.