Przejdź do treści

Nabór wniosków

Szczegóły dotyczące pozakonkursowego prowadzenia polityki rozwoju


Realizacja programu

Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską.

Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;

Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;

Projekty pomocy technicznejTryb konkursowyZmiany w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym w ramach I i II osi priorytetowej POIiŚ
Generator Wniosków POIiŚ (uruchom)


Ministerstwo Środowiska informuje, że na stronie http://generator-poiis.pl dostępny jest Generator Wniosków dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować swoje projekty w ramach osi środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W przypadku poważnych problemów technicznych - kontakt z Departamentem POIiŚ (tel. (22) 57 92 823, e-mail info.fundusze@mos.gov.pl).


Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.