Przejdź do treści

Akty prawne UE

Szczegóły na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., 11 lipca 2006 r., 8 grudnia 2006 r.


ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1080/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1783/1999


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1260/1999


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1084/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.