Przejdź do treści

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z realizacją zapisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz w związku z art. 3 pkt. 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 1008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1127, ze zm.),
W związku z realizacją zapisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) oraz w związku z art. 3 pkt. 11 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 1008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1127, ze zm.),

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi informuje o zamiarze przystąpienia do sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pełna treść obwieszczenia:
http://lodz.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=934:obwieszczenie-o-zamiarze-przystpienia-do-sporzdzenia-projektu-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-doliny-przysowy-i-sudwi-plb100003&catid=36:ogoszenia&Itemid=41

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.