Przejdź do treści

INWESTYCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

W dniu 23 maja br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał umowę na zakup nieruchomości leżącej na terenie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., na której zamierza wybudować swoją siedzibę. Ma to być budynek nowoczesny, a współczesne budownictwo to budownictwo energooszczędne i przede wszystkim przyjazne środowisku.
W dniu 23 maja br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał umowę na zakup nieruchomości leżącej na terenie Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., na której zamierza wybudować swoją siedzibę. Ma to być budynek nowoczesny, a współczesne budownictwo to budownictwo energooszczędne i przede wszystkim przyjazne środowisku.

Istotnym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, iż w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, budynki energooszczędne staną się koniecznością. Zgodnie z Artykułem 9 wspomnianej Dyrektywy Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby: po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii, to właśnie budynki są największymi "konsumentami" energii i odpowiadają za ponad 40% jej zużycia. Większość z niej jest marnowana, bo standard energetyczny budynków daleko odbiega od tego racjonalnego, uzasadnionego ekonomicznie. Należy zauważyć, że racjonalne wykorzystanie energii niezbędnej do użytkowania budynków przekłada się wprost na efektywne zmniejszenie emisji CO2.

Fundusz to instytucja, która w swej strategii ma zapisane działania związane ze wspomaganiem finansowym przedsięwzięć zapewniających osiągnięcie standardów emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska i zwiększenia udziału ilości energii wytworzonej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz przedsięwzięć przyczyniających się do zrealizowania polityki ekologicznej państwa. Chce więc na własnym przykładzie dowieść, że realizacja budownictwa energooszczędnego jest możliwa i efektywna.

Stąd w założeniach związanych z budową nowej siedziby Funduszu, znalazło się wykorzystanie w zakresie energii elektrycznej ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, a w zakresie zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Pod uwagę wzięto również rozwiązania w zakresie oszczędnej gospodarki wodą i ściekami, w tym także wykorzystania wody opadowej.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do inwestycji, natomiast rozpoczęcie realizacji planowane jest na II kwartał 2014 roku.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.