Przejdź do treści

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2013 r. ? ważna informacja

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2013” zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2012 r.: 1. Wykazu znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2013 roku. (tabela do pobrania) 2. Wykazu zadań z zakresu małej retencji, które planujecie państwo zrealizować w 2013 roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi. (tabela do pobrania)
W związku z przystąpieniem do opracowania projektu ?Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2013? zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2012 r.:

1. Wykazu znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2013 roku. (tabela do pobrania)
2. Wykazu zadań z zakresu małej retencji, które planujecie państwo zrealizować w 2013 roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi. (tabela do pobrania)

Uwaga!!!
W odróżnieniu od lat ubiegłych w tym roku prosimy o przesłanie wyłącznie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zadań dotyczących małej retencji.


Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem wynikającym z załączonej do niniejszego pisma tabeli.
Wypełnione tabele prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura Funduszu na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl
Nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów ?Priorytety? nazwę identyfikującą Wnioskodawcę bez polskich znaków, np.: dla Gminy Aleksandrów nazwa pliku będzie brzmiała: ?Priorytety_gmina_aleksandrow_UE.xls? oraz ewentualnie ?Priorytety_gmina_aleksandrow_retencja.xls?.

Osobami udzielającymi informacji są pracownicy Zespołu ds. Analiz i Planowania:
- Dorota Linowiecka (tel. 42 66 34 191),
- Dominika Jeżewska-Zajdel (tel. 42 66 34 136).

Uprzejmie prosimy o niemodyfikowanie układu tabeli, przesłanie pliku w formacie arkusza Excel oraz wpisywanie kwot w tys. zł.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.