Przejdź do treści

Obwieszczenie: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000.
W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. ?Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski?, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000:

Dolina Kostrzynia PLB140009, Puszcza Biała PLB140007, Pakosław PLH140015, Krogulec PLH140008, Dolina Zwoleńki PLH140006, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Uroczyska Łąckie PLH140021, a w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi PLB140003 Dolina Pilicy i PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie - Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku - Dolina Dolnej Narwi PLB140014, w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym - Forty Modlińskie PLH140020, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie - Doliny Wkry i Mławki PLB140008 oraz Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005.

- pełna treść obwieszczenia

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.