Przejdź do treści

Obowiązki gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku

28 marca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa łódzkiego. Tematem przewodnim są nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
28 marca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych dla przedstawicieli gmin z województwa łódzkiego. Tematem przewodnim są nowe obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Beata Koło zaprezentowała projekt podziału województwa na regiony gospodarowania odpadami w ramach opracowywanego Planu Gospodarki Odpadami 2012. Gospodarz spotkania, Piotr Maks, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odniósł się do wymagań wynikających z dyrektyw dotyczących składowania odpadów oraz przedstawił listę zadań, jakie muszą zostać spełnione przez gminy w celu przygotowania systemu zbiórki odpadów. Jako przedstawiciel organu nadzorującego i kontrolującego przedstawił także rodzaje sankcji, jakie mogą zostać nałożone zarówno na gminy jak i przedsiębiorstwa zajmujące się transportem i składowaniem odpadów.

Barbara Rutkowska, Dyrektor Biura WFOŚiGW w Łodzi w kontekście ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wspomniała o możliwościach finansowania zadań z dziedziny Edukacji ekologicznej oraz Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Jak zaznaczyła, gminy mogą wykorzystać bezzwrotne dofinansowanie chociażby na akcje informacyjne mające na celu doszkolenie pracowników urzędów gmin w zakresie realizacji zapisów ustawy, a także korzyści z finansowania zwrotnego tj. pożyczek podlegającym umorzeniu.

Kolejne spotkania odbędą się również w siedzibie WIOŚ w Łodzi przy ul. Lipowej 16 w dniach:
- czwartek 29 marca
- piątek 30 marca
- poniedziałek 2 kwietniaGospodarz spotkania, Piotr Maks, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska odniósł
się do wymagań wynikających z dyrektyw dotyczących składowania odpadówBarbara Rutkowska, Dyrektor Biura WFOŚiGW w Łodzi w kontekście ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wspomniała o możliwościach finansowania
zadań z dziedziny Edukacji ekologicznej oraz Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.Na spotkanie przybyli przedstawiciele gmin z województwa łódzkiego.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.