Przejdź do treści

Konsultacje związane z Ramową Dyrektywą Wodną

Konsultacje społeczne "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami..." oraz "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ..." (01.09.2011-29.02.2012) Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Konsultacje społeczne "Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami..." oraz "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ..." (01.09.2011-29.02.2012)
Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Konsultacjom społecznym podlegają projekty dwóch dokumentów:
.:"Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych", który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnej za ich wykonanie oraz terminu realizacji.
.:"Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy", przedstawiającego wstępną listę oraz opis najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem wodami.

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.
"Harmonogram i program prac..."(plik PDF)
"Przegląd istotnych problemów..."(plik PDF)

Zgodnie z właściwością terytorialną Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspomaga Prezesa KZGW w prowadzeniu, na obszarze regionu wodnego Warty, konsultacji społecznych projektów ww. dokumentów.

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
Piętro X, pok. 1006


MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów, można wnosić od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r. .:drogą elektroniczną na adres: konsultacje@rzgw.poznan.pl,
.:drogą pocztową, z dopiskiem "konsultacje społeczne",
.: osobiście w siedzibie RZGW w Poznaniu,

Prosimy o przesyłanie uwag na dostępnym do pobrania poniżej formularzu.
Formularz zgłoszenia uwag (DOC)
Formularz zgłoszenia uwag (PDF)


W przedmiotowym formularzu prosimy Państwa o podanie danych lokalizacyjnych, w których występuje między innymi pojęcie scalonej części wód powierzchniowych (SCWP). W celu odnalezienia właściwej SCWP, zamieszczono poniżej mapy powiatów wraz z granicami SCWP. Po wejściu w folder z mapami powiatów np. Mapy powiatów A-K (podział alfabetyczny w trzech grupach: A-K, L-R, S-Ź) proszę odszukać interesującą Państwa mapę np. człuchowski, następnie odnaleźć kod scalonej części wód powierzchniowych np. W1604.

Mapy powiatów A-K (ZIP)
Mapy powiatów L-R (ZIP)
Mapy powiatów S-Ź (ZIP)


Dane teleadresowe:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych,
ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań
tel.: + 48 61 665 45 33, + 48 61 665 45 20, + 48 61 665 45 35,
fax: + 48 61 865 69 53
e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl

Wszelkie opinie i uwagi zostaną przekazane Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia.
Szczegółowe informacje, dotyczące działań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, znajdują się na stronie internetowej poświęconej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

www.rdw.org.pl

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.