Przejdź do treści

V konferencja nt. gospodarki odpadami komunalnymi już 13 października!

Prezes WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek objął swoim patronatem konferencję pn. „Nowe zadania samorządów, obowiązki, uprawnienia i sankcje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikające ze zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawa”.
Prezes WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek objął swoim patronatem konferencję pn. ?Nowe zadania samorządów, obowiązki, uprawnienia i sankcje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikające ze zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawa?.

Tematyka warsztatów dotyczy zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowych zadaniach do zrealizowania przez samorządy wojewódzkie i gminne oraz zasad tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zarządzania tym systemem w zakresie:
? planowania (prawnych instrumentów planistycznych),
? stanowienia prawa miejscowego (prawnych instrumentów legislacyjnych),
? wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wyboru przedsiębiorców do prowadzenia tej działalności na terenie gminy (prawnych instrumentów reglamentacyjnych),
? określania wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz pobierania i dysponowania tymi opłatami (prawnych instrumentów ekonomicznych),
? sprawozdawczości (prawnych instrumentów kontrolnych),
? sankcji (prawnych instrumentów sanacyjnych).

Konferencja skierowana jest głównie do kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa łódzkiego (Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta) oraz przedstawicieli instytucji regionalnych związanych z ochroną środowiska.

Spotkanie odbędzie się 13 października 2011r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym. ?Szkiełka? przy ul. św. Floriana 11 w Łowiczu.

Serdecznie zapraszamy!

Plan spotkania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.