Przejdź do treści

I konferencja nt. gospodarki odpadami komunalnymi

Zdjęcie, I konferencja nt. gospodarki odpadami komunalnymi
29 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prezes WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek wraz z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Stanisławem Fontańskim zainaugurowali cykl pięciu konferencji pn. „Nowe zadania samorządów, obowiązki, uprawnienia i sankcje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikające ze zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Tematyka spotkań skierowana jest głównie do kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa łódzkiego (Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta) oraz przedstawicieli instytucji regionalnych związanych z ochroną środowiska.
29 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prezes WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek wraz z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Stanisławem Fontańskim zainaugurowali cykl pięciu konferencji pn. ?Nowe zadania samorządów, obowiązki, uprawnienia i sankcje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wynikające ze zmian wprowadzonych nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw?. Tematyka spotkań skierowana jest głównie do kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu województwa łódzkiego (Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta) oraz przedstawicieli instytucji regionalnych związanych z ochroną środowiska.
Spotkanie dotyczyło zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowych zadań do zrealizowania przez samorządy oraz zasad tworzenia i zarządzania systemem gospodarowania odpadami. Nowelizację ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku szczegółowo omówił dr inż. Bolesław Maksymowicz, członek państwowej Rady Ochrony Środowiska i znawca w dziedzinie regulaminów utrzymania czystości w gminie. Ramy prawne gospodarki odpadami w aspekcie unijnym omówiła natomiast Magdalena Łysek z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na koniec wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi Cezary Dzierżek przedstawił wachlarz możliwości finansowania zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi przez Fundusz. Poinformował także przedstawicieli gmin o przygotowywanych projektach zasad na przyszły rok i wyraził chęć współpracy z gminami w zakresie realizowanych programów.
Konferencja była wstępem do dalszej dyskusji, która będzie kontynuowana na kolejnych spotkaniach, które odbędą się w:
- Bełchatowie 4.10,
- Sieradzu 7.10,
- Brzezinach 11.10
- Łowiczu 13.10.Konferencję otworzył dyrektor S.Fontański z Urzędu Marszałkowskiego


Następnie głos zabrał prezes WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek


dr inż. B.Maksymowicz, członek państwowej Rady Ochrony Środowiska


Magdalena Łysek z Wydziału Prawa i Administracji UŁ


Możliwości finansowania WFOŚiGW w Łodzi
przedstawił wiceprezes Cezary DzierżekKonferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli samorządów
z całego województwa łódzkiego

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.