Przejdź do treści

Uproszczony tryb postępowania - likwidacja skutków działania żywiołów

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyjął w dniu 05.08.2011 r. „Uproszczony tryb postępowania w sprawach udzielania dofinansowania na realizację zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych, a także likwidacją skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań innego żywiołu oraz edukacją ekologiczną dla dzieci z terenów dotkniętych skutkami działania żywiołów i odtworzeniem sprzętu zniszczonego, zużytego lub uszkodzonego podczas prowadzenia akcji ratowniczej.
Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyjął w dniu 05.08.2011 r. ?Uproszczony tryb postępowania w sprawach udzielania dofinansowania na realizację zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych, a także likwidacją skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań innego żywiołu oraz edukacją ekologiczną dla dzieci z terenów dotkniętych skutkami działania żywiołów i odtworzeniem sprzętu zniszczonego, zużytego lub uszkodzonego podczas prowadzenia akcji ratowniczej.
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Treść dokumentu do pobrania

Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dotację na zadania związane z edukacją ekologiczną dla dzieci z obszarów dotkniętych skutkami działania żywiołów, na podstawie § 12 pkt. 1 lit. d ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi?. Dofinansowanie Funduszu na powyższe działania może stanowić do 99% kosztu całkowitego zadania.

Do pobrania:


Informujemy ponadto, iż zmianie uległ wzór formularz wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków działania żywiołów.

Komplet dokumentów do pobrania:

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.