Przejdź do treści

Wizyta przedstawicieli WFOŚiGW na terenach poszkodowanych gmin

W dniu 2 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przedstawicielami samorządów gmin (Białaczów, Opoczno, Paradyż i Żarnów), poszkodowanych przez lipcowe nawałnice, które przeszły przez województwo łódzkie.
W dniu 2 sierpnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przedstawicielami samorządów gmin (Białaczów, Opoczno, Paradyż i Żarnów), poszkodowanych przez lipcowe nawałnice, które przeszły przez województwo łódzkie.

Fundusz reprezentowali P. Andrzej Czapla ? Z-ca Prezesa Zarządu oraz P. Barbara Rutkowska ? Dyrektor Biura. W spotkaniu udział wzięli ? P. Józef Róg Wicestarosta Opoczyński, P. Grażyna Wielgus Sekretarz Powiatu, P. Janusz Macierzyński Wiceburmistrz Opoczna, P. Wojciech Rudalski Wójt Gminy Paradyż, P. Bogdan Kubiszewski Sekretarz Gminy Żarnów i jednocześnie Członek Zarządu Powiatu w Opocznie, P. Andrzej Reszel Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie a także urzędnicy z gmin Żarnów i Białaczów. Spotkanie to miało na celu omówienie zasad pomocy i przedstawienie różnych form wsparcia finansowego udzielanego przez WFOŚiGW w Łodzi na likwidację skutków działania żywiołu. Jedną z możliwości jest dotacja w wysokości do 99% kosztu całkowitego zadania, z przeznaczeniem na: ?likwidację skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań żywiołu na obszarze wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, mającą na celu:

- usunięcie i unieszkodliwienie skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych;

- przywrócenie stanu technicznego sprzed daty wystąpienia żywiołów, w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami;

- przywrócenie stanu sprzed daty wystąpienia żywiołów w zakresie nasadzeń drzew i krzewów;

przez zobowiązane do tego podmioty na podstawie stosownych przepisów prawa;? (§ 12 pkt 1 lit. c ?Zasad udzielania??).

WFOŚiGW w Łodzi udziela również 99% dotacji na edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do ukończenia 18 ? go roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach dotkniętych skutkami działania żywiołów znajdujących się na terenach województwa łódzkiego.
Po spotkaniu odbyła się wizja zniszczonych terenów z udziałem Sekretarz Powiatu Opoczyńskiego..

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.