Przejdź do treści

WFOŚiGW w Łodzi pomaga gminom poszkodowanym przez nawałnice

W związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez nawałnice, które w ostatnim czasie wystąpiły na terenie gmin województwa łódzkiego (Białaczów, Opoczno, Paradyż i Żarnów), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjęła decyzję o wprowadzeniu do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi na 2011 r.” „możliwości udzielenia 99% dotacji na edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do ukończenia 18 – go roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach dotkniętych skutkami działania żywiołów znajdujących się na terenach województwa łódzkiego.”
W związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez nawałnice, które w ostatnim czasie wystąpiły na terenie gmin województwa łódzkiego (Białaczów, Opoczno, Paradyż i Żarnów), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjęła decyzję o wprowadzeniu do ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi na 2011 r.? ?możliwości udzielenia 99% dotacji na edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do ukończenia 18 ? go roku życia, zamieszkałych w nieruchomościach dotkniętych skutkami działania żywiołów znajdujących się na terenach województwa łódzkiego.?

Ponadto istnieje możliwość pozyskania wsparcia finansowego w postaci dotacji ze środków Funduszu dla władz poszkodowanych gmin w wysokości do 99% kosztu całkowitego zadania, z przeznaczeniem na: ?likwidację skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań żywiołu na obszarze wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, mającą na celu:

- usunięcie i unieszkodliwienie skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych;

- przywrócenie stanu technicznego sprzed daty wystąpienia żywiołów, w zakresie infrastruktury związanej z ochroną środowiska, w tym z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami;

- przywrócenie stanu sprzed daty wystąpienia żywiołów w zakresie nasadzeń drzew i krzewów;

przez zobowiązane do tego podmioty na podstawie stosownych przepisów prawa;? (§ 12 pkt 1 lit. c ?Zasad udzielania??).


Dodatkowo Rada Nadzorcza ustaliła uproszczony tryb postępowania w sprawach dofinansowania w formie dotacji oraz przekazania środków na realizację wskazanych powyżej zadań.

Link do zasad

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.