Przejdź do treści

Fundusz wspiera ZOO

W czwartek 28 lipca 2011 r. odbyło się podsumowanie współpracy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Łódź w zakresie rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Podczas spotkania podpisano jedną z 5 umów, w ramach których Fundusz udzielił wsparcia finansowego na rzecz Miasta Łodzi w zakresie zadań realizowanych przez łódzkie ZOO.


W czwartek 28 lipca 2011 r. odbyło się podsumowanie współpracy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Łódź w zakresie rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Podczas spotkania  podpisano jedną z 5 umów, w ramach których Fundusz udzielił wsparcia finansowego na rzecz Miasta Łodzi w zakresie zadań realizowanych przez łódzkie ZOO.

W spotkaniu uczestniczyli W-ce Prezydent Miasta Agnieszka Nowak , Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak, Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Andrzej Czapla oraz Z-ca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Włodzimierz Stanisławski.

W roku 2011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił wsparcia finansowego na rzecz Miasta Łódź w zakresie 5 zadań realizowanych przez ZOO.

Ochrona Przyrody i Krajobrazu:
1. Doposażenie laboratorium lecznicy w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Kwota wsparcia: 62.443,00 zł

Zakres zadania:
Szpital dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (zwany też lecznicą) został wybudowany w 1999 roku. Od tego czasu bazuje na wyposażeniu jakie było dostępne w tamtych latach. Zakup nowego wyposażenia w tym strzelby pneumatycznej do iniekcji, aparatu USG, analizatora biochemicznego krwi oraz analizatora morfologicznego krwi wpłynie na poprawę kondycji zwierząt i tym samym przyczyni się do uzyskania nowych przychówków cennych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w naturze.

2. Przebudowa wybiegu dzików w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Kwota wsparcia: 198.042,00 zł.

Zakres zadania:
W ramach zadania ZOO przebuduje dawny wybieg dzików, który od 2 lat nie był wykorzystywany ze względu na brak odpowiednich warunków chowu i hodowli.

3. Przebudowa pawilonu dla małp makaków w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Kwota wsparcia: 219.446,00 zł.

Zakres zadania:
Pawilon dla małp makaków  (dawny pawilon pawianów) o powierzchni zabudowy 127,48 m2 został wybudowany ok. 50 lat temu. Celem zadania jest poprawa warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym poprzez: zwiększenie powierzchni wybiegów, wykonanie lekkiego ogrodzenia, które zapewni znacznie lepsze oświetlenie wybiegów światłem słonecznym i docieplenie ścian co poprawi warunki temperaturowe.

4. Prace budowlano-montażowe pawilonu żyraf w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Kwota wsparcia:
324.758,00 zł.

Zakres zadania:
Przebudowa pawilonu żyraf poprzez docieplenie ścian i stworzenie warunków bardziej zbliżonych do naturalnych. Zmodernizowane, dające możliwość przewietrzenia okna i naświetla dachowe zapewnią zwierzętom znacznie lepsze oświetlenie światłem dziennym wybiegów wewnętrznych.

Edukacja Ekologiczna:
5. Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Kwota wsparcia: 53.097,00 zł.

Zakres zadania:
? wykonanie ścieżki edukacyjnej ?Przejdź po?? składającej się z następujących elementów: ścieżki ?Przejdź po śladach, ?Przejdź po podłożu?, ?Przejdź jak gibbon?, ustawienie tablic dydaktycznych dotyczących wykonywanych ścieżek;
? wykonanie tablic dydaktycznych: ?Reintrodukcje z ogrodów zoologicznych?, ?Bieliki świata?, ?Żubr ? król ostatniej naturalnej puszczy w Europie?, ?Ocieplenie klimatu?, ?Deforestacja i degradacja środowisk leśnych?, ?Pustynnienie?;
? wykonanie karmników pokazowych ?Dzicy goście Ogrodu? wraz z ustawieniem 2 tablic dydaktycznych;
? uczestnictwo w Kampanii na rzecz Ochrony Małp Człekokształtnych i Gibbonów (wydrukowanie folderu ?Ochrona małp człekokształtnych i gibbonów? wraz z dodatkiem ? wizerunkiem małpy, wykonanie 6 szt. tablic dydaktycznych);
? utworzenie na terenie ogrodu motylarni (adaptacja fragmentu jednego z pawilonów) oraz wykonanie 2 szt. tablic dydaktycznych i druk folderu;
? przeprowadzenie zajęć edukacyjnych m. in. Ape Week (Małpi Tydzień), Dzień Dziecka w ZOO, Jedź na wakacje z głową, Letnia Akademia Zwierząt, Światowy Tydzień Zwierząt.


Łączna kwota wsparcia przekazana przez WFOŚiGW w Łodzi w formie bezzwrotnej dotacji na rzecz łódzkiego ZOO w roku 2011 to 857.786,00 zł.


Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Andrzej Czapla, W-ce Prezydent Miasta
Agnieszka Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak,
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Włodzimierz Stanisławski.

Pomoc udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi w latach 2008-2010 w ramach umów zawartych z Miastem Łódź:

Nazwa zadania Wypłacona kwota dotacji Rok wypłaty
Ochrona Przyrody i Krajobrazu
Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (m.in. budynki: akwarium, małpiarni, pawianów, basen słoni, wybieg bizonów)

206 561,20

2008

Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

30 168,00

2008

Poprawa warunków bytowych zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym polegająca na realizacji zadania pn.: "Kompleks klatek dla małych i średnich kotów"

344 957,75

2009

Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (m.in.: budynek małpiarni, lwiarni, wybieg bizonów)

181 068,54

2009

Uzupełnienie nasadzeń wieloletnich i wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w kompleksie klatek dla małych i średnich kotów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

16 396,50

2009

Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - powiększenie wybiegów lamowatych i osłów

256 307,00

2010

Edukacja Ekologiczna
Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz obchody 70-lecia Miejskiego Ogrodu

31 200,00

2008

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

22 693,86

2009

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

59 382,00

2010

Łącznie   1 148,734.85


Wśród innych zadań realizowanych przez Miasto Łódź przy wsparciu środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi należy wskazać jeszcze utworzenie Ośrodka rehabilitacji zwierząt. Aktualnie Leśnictwo udziela opieki zwierzętom wolno żyjącym w oparciu o tymczasowe rozwiązania tj. zaadaptowany budynek gospodarczy oraz woliery zlokalizowane przy siedzibie Leśnictwa, mieszczące się w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 305.

Z każdym rokiem ilość zwierząt dostarczanych bezpośrednio przez mieszkańców miasta wzrasta. Coraz częściej przywożone są również zwierzęta spoza terenu miasta Łodzi, głównie z gmin ościennych, ale także z dalszych rejonów województwa. Łącznie od początku 2006 roku do końca 2010 roku Leśnictwo udzieliło pomocy i opieki 2 383 zwierzętom wolno żyjącym, w tym 1 519 chronionym.

Najbliższe tego rodzaju placówki znajdują się w okolicach Płocka (na terenie woj. mazowieckiego) i w Kole (za Piotrkowem Trybunalskim), przy czym żadna z nich nie udziela pomocy wszystkim zwierzętom wolno żyjącym (w pierwszym znajdują pomoc zwierzęta łowne, drugi co do zasady opiekuje się ptakami). Lokalizacja ww. ośrodków w odległości ponad 60 km od Łodzi oraz ich wąskie specjalizacje w praktyce wykluczają możliwość zapewnienia pomocy i opieki zwierzętom z okolic Miasta Łodzi i jego sąsiedztwa. Powstanie Ośrodka rehabilitacji zwierząt planowane jest w miejscu dawnej osady leśnej ? leśniczówki (z zachowaniem dotychczasowego charakteru i układu zabudowy osady) położonej w centrum Lasu Łagiewnickiego przy ul. Wycieczkowej 103.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi wspiera finansowo także inne kluczowe zadania związane z poprawą warunków bytowych zwierząt. Do najważniejszych z nich należy urządzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Na to zadanie WFOŚiGW w Łodzi przekazał 600.000,00 zł.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.