Przejdź do treści

Uroczyste podpisanie umowy

W dniu 12.10.2007 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11 odbyło się uroczyste podpisanie umowy pożyczki pomiędzy Funduszem a ŁSI Sp. z o.o. na realizację Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 162 mln zł. na dofinansowanie zadania, które jest jednym z największych i najważniejszych projektów realizowanych w Łodzi, i jednym z największych projektów środowiskowych w skali całego kraju.W dniu 12.10.2007 w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi przy ulicy Łąkowej 11 odbyło się uroczyste podpisanie umowy pożyczki pomiędzy Funduszem a ŁSI Sp. z o.o. na realizację Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 162 mln zł. na dofinansowanie zadania, które jest jednym z największych i najważniejszych projektów realizowanych w Łodzi, i jednym z największych projektów środowiskowych w skali całego kraju.

Jednocześnie przedstawiciele Zarządu WFOŚiGW, ŁSI Sp. z o.o. a także Banku Ochrony Środowiska S.A., podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektu, w celu umożliwienie jak najszerszego udziału mieszkańców Łodzi w tym imponującym przedsięwzięciu. Przedstawiciele trzech podmiotów potwierdzili swoją wolę wypracowania uproszczonych procedur w procesie uzyskiwania dopłat do kredytów na podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanej w ramach Projektu.

W uroczystości wzięli udział między innymi Marszałek Województwa Włodzimierz Fisiak, Prezydent Miasta Łodzi Jerzy Kropiwnicki, a także Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Andrzej Budzyński oraz Prezes Zarządu ŁSI Sp. z o.o. Teresa Woźniak.

Celem Projektu jest rozbudowa istniejących wodociągów i kanalizacji na terenach, które dotychczas były jej pozbawione, poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom, jak również modernizacja istniejącej infrastruktury, w tym tej z początku ubiegłego wieku.
Koszty kwalifikowane Projektu opiewają na ponad 142 mln euro, z czego 50% (tj. ponad 71 mln euro) sfinansuje Unia Europejska.
Wiadomo już jednak, że realna wartość Projektu wzrośnie do ok. 187 mln euro tj. 730 mln zł.
Kwota pochodząca ze środków Funduszu Spójności to 277, 37 mln zł, co stanowi 38% wartości inwestycji. W celu pokrycia pozostałej wartości Projektu, Łódzka Spółka Infrastrukturalna pozyskała środki z innych źródeł.

Z nieocenioną pomocą przyszedł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który pożyczył na realizację Projektu 162 mln zł. Wartość tej pożyczki pokryje ok. 22% przewidywanych nakładów inwestycyjnych. Jest to największa tego typu pożyczka w ciągu niemal 15 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podejmując decyzję o jej udzieleniu władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kierowały się głównie efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji Projektu.

Efekty ekologiczne, jakie zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczania ścieków w Łodzi II” to m. in.:
  • ochrona czystości wód w łódzkich rzekach poprzez ograniczenie ilości zrzutów burzowych do rzek,
  • skanalizowanie obszarów miasta o intensywnej zabudowie jednorodzinnej, co przyczyni się do likwidacji użytkowanych obecnie zbiorników bezodpływowych (szamb),
  • poprawa odwodnienia terenów miejskich poprzez budowę kanałów deszczowych,
  • poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom,
  • zwiększenie niezawodności sieci wodociągowej i ograniczenie ilości awarii

Spłata pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o. o. została zabezpieczona m. in. przez Miasto Łódź – jedynego udziałowca Spółki.
W tym celu pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi reprezentowanym przez Zarząd Funduszu, a Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi została podpisana umowa zastawu rejestrowego.
Miasto ustanowiło na rzecz WFOŚiGW zastaw rejestrowy na 35 % udziałów w Spółce.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.