Przejdź do treści

KONKURS NA DOTACJE NA ZADANIA Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna: „Kampanie edukacyjno – informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna:
?Kampanie edukacyjno ? informacyjne z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców województwa łódzkiego?

Wnioski można składać do dnia 16.09.2011 r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania:
? Regulamin Konkursu
? formularz wniosku o dofinansowanie

i załączniki do wniosku:
? wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;
? wzór karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania;
? wzór oświadczenia dotyczącego praw autorskich;
? wzór oświadczenia o zapewnieniu pełnego zbilansowania kosztów zadania i wskazaniu źródeł ich finansowania;
? wzór oświadczenia dotyczącego współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych;
? wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
? wzór oświadczenia o braku zobowiązań wobec ZUS i US oraz o zaciągniętych kredytach/pożyczkach;
? wzór oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego pomocy publicznej;
? dane finansowe Wnioskodawcy.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku konieczności wypełnienia części wniosku ?Dane dotyczące pomocy publicznej? ? odpowiednie formularze do pobrania znajdują się w zakładce ?Pomoc publiczna?.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.