Przejdź do treści

Wyniki postępowania

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZA/U/PN/014/11 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na usługi telefonii komórkowej oraz dostawę nowych telefonów komórkowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 07.02.2011 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy.
Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZA/U/PN/014/11 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 125 000 euro na usługi telefonii komórkowej oraz dostawę nowych telefonów komórkowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 07.02.2011 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

Oferent: Polkomtel S.A., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa
Punktacja: 100 pkt.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.