Przejdź do treści

KONKURS NA DOTACJE ?EDUKACJA EKOLOGICZNA POPRZEZ MEDIA?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna „Edukacja ekologiczna poprzez media”. Wnioski można składać do dnia 29.04.2011 r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej.
Prosimy o zapoznania się z Regulaminem Konkursu i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania:
Regulamin Konkursu
• formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki do wniosku:
• wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;
• wzór karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania;
• wzór oświadczenia o zapewnieniu pełnego zbilansowania kosztów zadania i wskazaniu źródeł ich finansowania;
• wzór oświadczenia dotyczącego współfinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych;
• wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• wzór oświadczenia o braku zobowiązań wobec ZUS i US oraz o zaciągniętych kredytach/pożyczkach
• wzór oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego pomocy publicznej
• dane finansowe Wnioskodawcy

Informujemy jednocześnie, że w przypadku konieczności wypełnienia części wniosku „Dane dotyczące pomocy publicznej” – odpowiednie formularze do pobrania znajdują się w zakładce „Pomoc publiczna”.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.