Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznej usługi nadzoru serwisowego nad programem do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko użytkowanych w WFOŚiGW w Łodzi (moduł systemu Prolan_iASF), opartym o bazę danych ORACLE 10g.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, zaprasza do składania ofert na wykonanie rocznej usługi nadzoru serwisowego nad programem do obsługi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko użytkowanych w WFOŚiGW w Łodzi (moduł systemu Prolan_iASF), opartym o bazę danych ORACLE 10g.
Program służy do ewidencji danych w zakresie złożonych wniosków aplikacyjnych, zawartych z Beneficjentami umów o dofinansowanie oraz aneksów, wniosków o płatność, przeprowadzonych kontroli, sprawozdawczości oraz wykrytych nieprawidłowości, a także służy ewidencji rozliczeń środków w ramach Pomocy Technicznej PO liŚ.

Nadzór serwisowy obejmuje:
- utrzymanie ciągłości pracy programu do obsługi PO IiŚ (moduł systemu Prolan_iASF),
- bieżącą modyfikację oprogramowania w zakresie modyfikacji wzorców wydruku,
- modyfikację oprogramowania wynikającą ze zmian przepisów prawnych, łącznie z dokumentowaniem w instrukcjach programowych,
- konsultacje telefoniczne w zakresie eksploatowanego oprogramowania i doradztwo techniczne,
- świadczenie usług w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi oraz poza nią (przez internet) tj. instalacja modyfikacji, kontrola danych, konsultacje.

Oferta powinna zawierać:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
- specyfikacje usług,
- ceny netto i brutto za usługę wg zryczałtowanej stawki miesięcznej,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty jeśli nie wynika ono bezpośrednio z dokumentu wskazującego status prawny oferenta,
- lista referencyjna.

WFOŚiGW w Łodzi oświadcza, że nie jest właścicielem ww. programu.

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Osobą wyznaczoną do udzielania informacji na temat modułu systemu Prolan_iASF jest Waldemar Snelewski, e-mail: wsnelewski@wfosigw.lodz.pl, tel 660770405, fax 42 6395121

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 października 2010 roku do godziny 12.00 do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pisemnej do Kancelarii lub w formie elektronicznej na adres e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.