Przejdź do treści

Ogłoszenie - termin składania wniosków

W oparciu o obowiązującą w roku 2011 procedurę udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Funduszu, decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2011r.
W oparciu o obowiązującą w roku 2011 procedurę udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków Funduszu, decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2011r.
Rozpatrywaniu podlegać będą wyłącznie wnioski złożone w terminie o którym mowa powyżej i przeznaczone na realizację zadań umieszczonych w wykazie zadań z zakresu ochrony środowiska planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2011 r., który stanowił podstawę ustalenia limitu rezerwy celowej na rok 2011. Wykaz wniosków prezentuje dokument załączony poniżej. Ponadto informujemy, iż wnioski które nie znajdują się w ww. wykazie nie będą podlegać rozpatrywaniu i zostaną odesłane Wnioskodawcy.
Wnioskodawcom wskazanym w wykazie zwracamy szczególną uwagę, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie przekazania środków konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi w roku bieżącym regulacjami a w szczególności z : „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi” i „Katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.lodz.pl
Do pobrania: Zadania z zakresu ochrony Środowiska planowane do realizacji przez Państwowe Jednostki Budżetowe ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2011r.

Uwaga!
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 66 34 166 lub 42 66 34 167.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.