Przejdź do treści

Procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że trwa procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej opiniującej wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że trwa procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej opiniującej wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
Organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej i posiadają siedzibę lub struktury organizacyjne na terenie województwa łódzkiego, mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do członkostwa w Komisji.
Kandydaturę osoby wraz ze statutem organizacji, aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego i uzasadnieniem należy przesłać w terminie do 04.02.2011 r. na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90 – 562 Łódź

Uwaga!
Kserokopie dokumentów (statut, KRS) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a zgłoszenie podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z reprezentacją organizacji wskazaną w Statucie i KRS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
42 66 34 167 lub 42 66 34 192.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.