Przejdź do treści

Procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że trwa procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej opiniującej wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że trwa procedura wyboru reprezentanta pozarządowych organizacji ekologicznych do Komisji Eksperckiej opiniującej wnioski z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
Organizacje pozarządowe, które działają na rzecz ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej i posiadają siedzibę lub struktury organizacyjne na terenie województwa łódzkiego, mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do członkostwa w Komisji.
Kandydaturę osoby wraz ze statutem organizacji, aktualnym wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego i uzasadnieniem należy przesłać w terminie do 04.02.2011 r. na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90 – 562 Łódź

Uwaga!
Kserokopie dokumentów (statut, KRS) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a zgłoszenie podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie z reprezentacją organizacji wskazaną w Statucie i KRS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
42 66 34 167 lub 42 66 34 192.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.