Przejdź do treści

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU ?STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH?.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji konkursu ?Strażnik Siedlisk Przyrodniczych? organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Zakres Konkursu obejmuje działania takie jak np.:
• zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;
• ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;
• zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;
• zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;
• ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby lub podmioty, które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu.

Kartę zgłoszeniową oraz aktualny Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo w zakładce Konkursy.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.