Przejdź do treści

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU ?STRAŻNIK SIEDLISK PRZYRODNICZYCH?.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji konkursu ?Strażnik Siedlisk Przyrodniczych? organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych” organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Zakres Konkursu obejmuje działania takie jak np.:
• zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;
• ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;
• zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;
• zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;
• ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby lub podmioty, które posiadają tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu.

Kartę zgłoszeniową oraz aktualny Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo w zakładce Konkursy.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.