Przejdź do treści

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców - Edukacja ekologiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż organizuje warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców zamierzających ubiegać się w roku 2010 o dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna. Warsztaty planowane są w dwóch edycjach: I edycja ? dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych związanych z ochroną środowiska ? w dniu 26.01.2010 r. II edycja ? dla organizacji pozarządowych ? w dniu 28.01.2010 r. Miejsce: siedziba WFOŚiGW w Łodzi - Łódź, ul. Łąkowa 11.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż organizuje warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców zamierzających ubiegać się w roku 2010 o dotacje na zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna. Warsztaty planowane są w dwóch edycjach:

I edycja ? dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych związanych z ochroną środowiska ? w dniu 26.01.2010 r.

II edycja ? dla organizacji pozarządowych ? w dniu 28.01.2010 r.

Miejsce: siedziba WFOŚiGW w Łodzi - Łódź, ul. Łąkowa 11.

Program warsztatów:

  1. Rejestracja uczestników.
  2. Powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatów.
  3. Omówienie zasad udzielania dotacji na edukację ekologiczną przez WFOŚiGW w Łodzi w 2010 roku oraz obowiązujących procedur.
  4. Omówienie zasad kwalifikacji kosztów dla zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna.
  5. Część warsztatowa ? wypełnianie wniosku na zadanie z dziedziny edukacja ekologiczna.
  6. Informacja o ogólnych zasadach zawierania umów i rozliczania zadań dofinansowywanych przez Fundusz.
  7. Pytania i dyskusja.

Planowana godzina rozpoczęcia warsztatów ? 1000, przewidywany czas trwania warsztatów ? ok. 3 godziny.

Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu należy przesłać na załączonym formularzu załączonym formularzu faksem i/lub pocztą elektroniczną: Fax: - 42 639 51 21, e-mail: mskupinska@wfosigw.lodz.pl, w terminie do dnia 15.01.2010 r.

Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu na warsztaty i dokładnej godzinie ich rozpoczęcia na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Fundusz nie zwraca kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.