Przejdź do treści

UNIJNE DOFINANSOWANIE NA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO ? ŚCIEKOWEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

W dniu 14 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)?. Projekt swoim zakresem wpisuje się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ? Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
W dniu 14 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)?. Projekt swoim zakresem wpisuje się w priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ? Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Ze strony Funduszu umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa ? Pani Barbra Robak, natomiast Beneficjenta reprezentowała Pani Ewa Matyszczak ? Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest niewątpliwie wielkim sukcesem dla obydwu stron ? Instytucji Wdrażającej i Beneficjenta, zwłaszcza gdy aplikowanie o środki unijne wymaga dużego wkładu pracy, wysiłku i zaangażowania. Okazuje się jednak, że warto podejmować starania ponieważ po ciężkiej i wzmożonej pracy przychodzi czas na sukces. Oczywiście, umowa o dofinansowanie to dopiero początek i tak naprawdę dopiero przed nami właściwa realizacja projektu i kolejne wyzwania z tym związane.

Całkowita wartość projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)? wynosi ok. 27, 54 mln zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania kształtuje się na poziomie ok.13, 48 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 8,7 km wraz z przyłączami oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 6,3 km. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Miasto Konstantynów Łodzi ma szansę na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej i dostosowanie jej do standardów unijnych. Realizacja projektu zapewni wzrost stopnia skanalizowania Miasta z 69,5 do 80% - w wyniku realizacji projektu blisko 1900 osób uzyska dostęp do zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków. Nastąpi również redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych i gruntowych z nieszczelnych szamb na obszarze objętym przedsięwzięciem.GALERIA

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.