Przejdź do treści

Lista Gmin, które uzyskały dofinansowanie na wymianę pieców w ramach PONE II

W ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie decydowała kolejność wpływu wniosków. Zainteresowanie programem było tak duże, że już pierwszego dnia naboru wniosków kwota 20 mln zł stanowiąca budżet tego programu została wyczerpana.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5,

PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie, podobnie jak w pierwszej edycji programu, realizowane będzie za pośrednictwem urzędów gmin/miast, których listę dla obecnej edycji ww. programu publikujemy poniżej.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja II
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 LP.   Beneficjent Zadanie Koszt Kwalifikowany [PLN] Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi [PLN]
1. Gmina Zduńska Wola Poprawa Jakości Powietrza W Gminie Zduńska Wola W Ramach PONE II 1 898 575,00 862 749,00
2. Gmina Rzgów Dotacje Na Wymianę Źródeł Ciepła W Gminie Rzgów 1 771 006,28 766 381,00
3. Gmina Miasto Drzewica Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Drzewice Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła 2 957 844,00 1 416 249,00
4. Miasto Skierniewice Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Miasta Skierniewice - edycja II 2 830 439,00 1 320 175,00
5. Gmina Miasto Zgierz Zgierz Walczy Ze Smogiem - Dofinansowanie Do Wymiany Źródeł Ciepła - edycja II 1 496 340,00 748 170,00
6. Gmina Andrespol Poprawa Jakości Powietrza Na Terenie Gminy Andrespol Poprzez Likwidację Niskiej Emisji Realizowana W Ramach PONE 2 459 708,50 1 166 669,00
7. Gmina Bełchatów Wymiana Źródeł Ciepła Na Obszarze Gminy Bełchatów Realizowanych W Ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja II 2 295 380,00 1 011 888,00
8. Gmina Piątnów Wymiana źródeł Ciepła Na Obszarze Gminy Piatnów W Ramach ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja" W Latach 2018/2019 1 959 758,00 926 194,00
9. Miasto Łowicz Misja - Emisja. Ograniczenie Ilości Zanieczyszczeń Trafiających Do Atmosfery Z Przydomowych Kotłowni Zlokalizowanych Na Terenie Miasta Łowicza - etap II 1 978 655,00 956 028,00
10. Gmina Oporów Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Oporów 599 381,00 264 244,00
11. Gmina Brójce Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Do Atmosfery W Gminie Brójce Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła 1 834 291,57 825 208,00
12. Gmina Rzeczyca Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Rzeczyca 1 407 325,00 598 500,00
13. Gmina Miasto Sieradz Poprawa Jakości Powietrza W Sieradzu Poprzez Ograniczenie Niskiej Emisji Zanieczyszczeń Lokalnych Źródeł Ciepła - edycja II 3 063 626,00 1 326 979,00
14. Gmina Głowno Poprawa Jakości Powietrza Poprzez Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Głowno 438 066,00 198 295,00
15. Gmina Czarnocin Ograniczenie Niskiej Emisji Zanieczyszczeń Powietrza Poprzez Wymianę Indywidualnych Źródeł Ciepła W Gminie Czarnocin 442 564,00 201 247,00
16. Gmina Drużbice Poprawa Jakości Powietrza Poprzez Wymianę Pieców Na Terenie Gminy Drużbice 683 697,00 294 332,00
17. Gmina Ładzice Poprawa Jakości Powietrza Na Terenie Gminy Ładzice 910 153,00 379 498,00
18. Gmina Będków Wymiana Kotłów Grzewczych Na Terenie Gminy Będków 1 026 000,00 457 250,00
19. Gmina Wierzchlas Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Wierzchlas 2 038 580,00 950 710,00
20. Miasto Pabianice Poprawa Jakości Powetrza Na Terenie Miasta Pabianic Poprzez Likwidacje Niskiej Emisji - edycja II 1 788 300,00 808 900,00
21. Gmina Radomsko EKODOM - Ograniczenie Niskiej Emisji W Gminie Radomsko 1 619 213,00 731 776,00
22. Gmina Biała Rawska Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Biała Rawska. Etap I 1 213 894,00 442 053,00
23. Gmina Wieluń Realizacja Porgramu Ograniczenie Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Wieluń 2 660 109,00 1 148 798,00
24. Gmina Żarnów Program Ograniczenia Niskiej Emisji Na Terenie Gminy Żarnów Poprzez Wymianę Kotłów CO. 644 399,00 318 169,00
25. Gmina Bedlno Wymiana Źródeł Ciepła Na Terenie Gminy Bedlno w 2018 r. 181 000,00 87 000,00
26. Gmina Sieradz Gmina Sieradz Bez Smogu 2 743 593,00 1 206 247,00
27. Gmina Strzelce Wielkie Zmniejszenie Emisji Zanieczyszczeń Do Atmosfery W Gminie Strzelce Wielkie 1 172 622,00 586 311,00
44 114 501,35 20 000 000,00

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.