Przejdź do treści

NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie  projektów w ramach Programu GEPARD  - Bezemisyjny transport publiczny.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym:

1) dotyczące taboru (dofinansowanie w formie dotacji) polegające na:

  • zakupie nowych autobusów elektrycznych,

  • szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru,

2) dotyczące infrastruktury i zarządzania (dofinansowanie w formie pożyczki), polegające na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych. Stacja ładowania wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

Poprzez ?publiczny transport zbiorowy? należy rozumieć ?publiczny transport zbiorowy? w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz 1867 z późn. zm.). 4

Intensywność dofinansowania

1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
2. dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie:

1. jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców;
2. spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym;
3. inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na  podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego liczącej do 100 tys. mieszkańców.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w terminie od 10.09.2018 r. do 28.09.2018 r.; wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki w terminie od 10.09.2018 r. do 17.12.2018 r., do godz. 15.30

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach w/w konkursu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych
email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Anna Sicińska, tel. 42 663 41 44
Magdalena Jankowska Kostrzewa, tel. 42 663 41 42
Michał Ochota, tel. 42 663 41 41
Grzegorz Leszczyk, tel. 42 663 41 43

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.