Przejdź do treści

Szkolenie dla energetyków gminnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystępuje do organizacji Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem a przede wszystkim zapoznają się z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, którego wdrażanie przyczyni się do rozwiązania problemu smogu w Polsce. Ponadto będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach ,,Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020; I oś priorytetowa ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych działających w ramach powyższego Projektu w WFOŚiGW w Łodzi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie terminów szkoleń oraz zasadach zgłoszeń (wzór formularza do pobrania poniżej) proszę o kontakt z Doradcami Energetycznymi WFOŚiGW w Łodzi pod nr tel. 42 66 34 141 (42,43,44), email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Wierzymy, że funkcja Energetyka Gminnego przyniesie Państwa gminie oraz jej mieszkańcom wymierne korzyści zarówno finansowe, w wyniku oszczędności energii, jak i zdrowotne poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Formularz zgłoszeniowy

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.