Przejdź do treści

Ochrona osobowych wnioskodawców i beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi w związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Szanowni Państwo, Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jako naszych Wnioskodawców i  Beneficjentów, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o udzielenie dofinansowania, w trakcie zawierania umowy oraz w celu realizacji ww. umowy. Przetwarzanie trwa od momentu złożenia przez Państwa wniosku o dofinansowanie, aż do czasu zakończenia realizacji zadania, upłynięcia okresu jego trwałości i ustania obowiązku archiwizowania dokumentów.

Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Każda osoba, której dane przetwarza Fundusz, ma prawo między innymi do:

  • sprostowania treści swoich danych,
  • dostępu do treści swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do przenoszenia swoich danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe naszych Wnioskodawców i Beneficjentów mogą być przekazane podmiotom, z którymi Fundusz współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków, jednak zawsze na podstawie zawartej pisemnie umowy, która zapewnia ich należyte zabezpieczenie i wykorzystanie w ściśle określonym celu, związanym z udzielanym dofinansowaniem i działalnością statutową Funduszu.

Informujemy Państwa również, iż dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane przez Fundusz były należycie zabezpieczone.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można się skontaktować z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod nr. tel 42 66-34-145.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.