Przejdź do treści

Dofinansowanie - 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasił konkurs projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18

UWAGA:
Istniejący system ciepłowniczy lub chłodniczy (niezależnie od rodzaju projektu) musi w momencie zakończenia projektu spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Tzn. że potencjalni Beneficjenci mogę realizować inwestycje, tylko w przypadku gdy system ciepłowniczy, w obrębie którego będzie realizowana inwestycja będzie spełniał wymogi efektywnego. Informacji w tym zakresie należy zaczerpnąć u operatora systemu.

Rodzaje przedsięwzięć

  1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  2. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych [*], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
  3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
  4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
[*] Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)


Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie:

  • przedsiębiorcy (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna - kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna - kod 140).


Wnioski o dofinansowanie w dotacji (na poziomie ustalanym zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%) należy składać w terminie:
od 30 maja 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w NFOŚIGW

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.pois.gov.pl/nabory/15-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu/
Regulamin konkursu znajduje się również w załączniku.

Informujemy również, że możecie Państwo skorzystać z bezkosztowych usług doradczych w ramach ,,Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Doradcy zapewnią pomoc w zakresie możliwości finansowania inwestycji zarówno w ramach opisanego wyżej konkursu, jak i innych źródeł (środki finansowe na Ochronę Atmosfery - efektywność energetyczna i OZE).

Do Państwa dyspozycji jest czwórka doradców z WFOŚiGW w Łodzi:
Anna Śicińska, tel. 42 663 41 44, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Jankowska Kostrzewa, tel. 42 663 41 42, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl
Michał Ochota, tel. 42 663 41 41, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl
Grzegorz Leszczyk, tel. 42 663 41 43, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Zachęcamy do aplikowania o środki w ramach konkursu opisanego wyżej, a także do kontaktu z doradcami, również w ramach innych planowanych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Załącznik do pobrania

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.