Przejdź do treści

Nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,SOWA - oświetlenie zewnętrzne"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuję, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłoszony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Rodzaje przedsięwzięć

1. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na:

a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:

  • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
  • montaż nowych opraw oświetleniowych,
  • wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
  • wymiana wysięgników,
  • wymiana zapłonników,
  • wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
  • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
  • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
  • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem

b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).

2. Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

3. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie:

Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) należy składać w terminie:

od 24 maja 2018 r. do 30 października 2018 r. w NFOŚIGW

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem znajdziecie Państwo pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/i-nabor-2018/

Informujemy również, że możecie Państwo skorzystać z bezkosztowych usług doradczych w ramach ,,Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Doradcy zapewnią pomoc w zakresie możliwości finansowania inwestycji zarówno w ramach opisanego wyżej konkursu, jak i innych źródeł (środki finansowe na Ochronę Atmosfery - efektywność energetyczna i OZE). Do Państwa dyspozycji jest czwórka doradców z WFOŚiGW w Łodzi:

Anna Śicińska, tel. 42 663 41 44, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Magdalena Jankowska Kostrzewa, tel. 42 663 41 42, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Michał Ochota, tel. 42 663 41 41, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Grzegorz Leszczyk, tel. 42 663 41 43, email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Zachęcamy do aplikowania o środki w ramach konkursu opisanego wyżej, a także do kontaktu z doradcami, również w ramach innych planowanych inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.