Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę pieców w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji - II edycja". Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem 11 czerwca 2018 r. i trwa do wyczerpania środków w budżecie programu. O możliwości ubiegania się o dofinansowanie decyduje kolejność wpływu wniosków.

W przypadku przekroczenia budżetu programu przez sumaryczną kwotę dotacji w złożonych wnioskach o dofinansowanie Fundusz zastrzega sobie możliwość ogłoszenia zakończenia naboru wniosków.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5,
PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych polegające na likwidacji starych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie, podobnie jak w pierwszej edycji programu, realizowane jest za pośrednictwem urzędów gmin/miast.

Treść Programu, Formularz wniosku z załącznikami, Instrukcja rozliczania kosztów oraz Lista sprawdzająca do oceny wniosku o dofinansowanie dostępne są w zakładce ,,Dla Beneficjentów" -  ,,Jednostki Samorządu Terytorialnego i pozostałe podmioty"

Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do składania wniosków!

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi drogą mailową - doradztwo@wfosigw.lodz.pl lub pod numerami telefonów: 42 663 41 41, - 42, - 43, - 44

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.