Przejdź do treści

Konferencja WFOŚiGW w Łodzi - Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra

Zdjęcie, Konferencja WFOŚiGW w Łodzi - Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra
Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra, były przedmiotem zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi konferencji, która odbyła się 28 marca 2018 r. w Hotelu INESS w Łodzi. Konferencja została zorganizowana w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”,  była finansowa z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaproszonych gości powitała P. Anna Górczyńska - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi. W swoim wystąpieniu Pani Prezes przybliżyła definicję klastra energii oraz wskazała jej miejsce w obecnym systemie prawnym. Zostały także wskazane potencjalne korzyści dla uczestników klastra:

 • Uzyskanie finalnie niższego kosztu energii;
 • Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji;
 • Udział w aukcjach energii dedykowanych dla klastrów;
 • Rozwiązanie lokalnych problemów związanych m.in. z:
  • niską emisją,
  • rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),
  • wzrostem świadomości mieszkańców w zakresie postaw ekologicznych,
  • utrzymaniem statusu gmin uzdrowiskowych czy tworzeniem wizerunku zielonej gminy,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.

Idea zorganizowania konferencji o tematyce Klastrów energii, powstała w związku z faktem, że na terenie województwa łódzkiego nie ma jeszcze sformalizowanej inicjatywy klastrowej. Wstępną prezentację nt. klastrów wygłosiła Pani Magdalena Jankowska Kostrzewa - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Łodzi. Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Współpraca w ramach klastrów może przyczynić się także do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki rozwojowi tych inicjatyw możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego. Obecnie rozstrzygany jest w Ministerstwie Energii konkurs dla inicjatyw klastrowych z terenu całej Polski. Laureaci konkursu - najciekawsze inicjatywy klastrowe zostaną nagrodzone Certyfikatem Ministerstwa Energii. Te klastry posłużą w dalszej perspektywie jako ,,modele"/przykłady dla kolejnych inicjatyw. Jednym z takich klastrów jest Konecki Klaster Energii. O procedurze tworzenia klastra, a także korzyściach jakie płyną z faktu bycia członkiem klastra opowiedział Pan Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie (województwo świętokrzyskie). Gmina Końskie jest członkiem - liderem Koneckiego Klastra Energii.

W drugiej części konferencji przedstawione zostały prezentacje dotyczące stanu powietrza w województwie łódzkim oraz możliwości i sposobów jego poprawy. Prezentacje wygłosili:

 1. Pan Piotr Maks, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska / Pan Krzysztof Wójcik, Dyrektor Inspektoratu Ochrony Środowiska - prezentacja pt.: ,,Stan powietrza w województwie łódzkim"
 2. Pan dr Robert Cichowicz, Politechnika Łódzka - prezentacja pt.: ,,Efektywność energetyczna budynków i oszczędność energii"
 3. Pan prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka - prezentacja pt.: ,,Rola klastrów energetycznych w walce ze smogiem w miastach"

Ostatnie dwie prezentacje dotyczyły możliwości pozyskiwania finansowania dla zadań z zakresu efektywności energetycznej i OZE z środków krajowych i zagranicznych. Ofertę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawiła Pani Małgorzata Kijowska - ekspert w Jednostce Realizującej Projekt Doradztwa NFOŚiGW. Ofertę Finansową WFOŚiGW w Łodzi oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przedstawił Pan Grzegorz Leszczyk - Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Łodzi. Prezentacje zostały z zaciekawieniem wysłuchane przez audytorium i były szeroko komentowane w trakcie rozmów kuluarowych. Jesteśmy przekonani, że znacząco przybliżyły zainteresowanym ideę tworzenia inicjatyw klastrowych co w przyszłości zaowocuje podobnymi przedsięwzięciami w województwie łódzkim.

Licznie przybyli goście reprezentowali Urzędy Gmin, Miast i Starostw Powiatowych oraz jednostek podległych (PEC, ZEC, MZK, PGK itp.) Geotermii Poddębice i Uniejów, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., firmy doradcze i audytorskie.

Moderatorem konferencji był P. Jan Sztaudynger - Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE i Doradców Energetycznych.

Dziękujemy za przybycie i uczestnictwo. Szczególnie podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich prelegentów konferencji.

Poniżej, do pobrania wszystkie prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.