Przejdź do treści

90 mln zł ze środków Unii Europejskiej na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Nabór zakończy się 27 lutego 2018 r. Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 90 mln zł.

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. Dofinansowanie może być udzielone:

 • państwowym jednostkom budżetowym (forma prawna - kod 428),
 • szkołom wyższym (forma prawna - kod 044),
 • administracji rządowej oraz nadzorowanym lub podległym jej organom i jednostkom organizacyjnym (forma prawna - kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

Celem Poddziałania 1.3.1  jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku obejmować może ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia obiektów na energooszczędne, w tym w zakresie związanym z:

 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia części wspólnych na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych,
 • budową/przebudową systemów wentylacji mechanicznej,
 • przebudową systemów chłodzących i budową/przebudową klimatyzacji,
 • instalacją odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzeniem systemów zarządzania energią

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski w ramach działania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020 w terminie od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r.


SZCZEGÓŁY NABORU:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html

Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowanie w ramach w/w konkursu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych email: doradztwo@wfosigw.lodz.pl

Anna Sicińska, tel. 42 663 41 44
Magdalena Jankowska Kostrzewa, tel. 42 663 41 42
Michał Ochota, tel. 42 663 41 41
Grzegorz Leszczyk, tel. 42 663 41 43

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.