Przejdź do treści

NASTĘPNE POTWIERDZENIE DOFINANSOWANIA DLA PROJEKTU Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W dniu 22 września 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Spółce z o.o. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I?. Jest to kolejne Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W dniu 22 września 2009 r. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Spółce z o.o. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I”. Jest to kolejne Potwierdzenie w województwie łódzkim dla projektu, który aplikował o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowita wartość projektu: 82, 3 mln zł
Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 39,6 mln zł
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budowę:

  • kanalizacji sanitarnej - 8 km
  • sieci wodociągowej - 3 km
  • kanalizacji deszczowej - 3 km

Modernizację

  • kanalizacji sanitarnej - 2 km
  • sieci wodociągowej - 5 km
  • kanalizacji deszczowej - 1km
  • oczyszczalni ścieków - 1 szt.


Realizacja projektu zapewni prawidłowo funkcjonujący system kanalizacyjny oraz zapewni odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Przyznane Potwierdzenie ma charakter warunkowy, co oznacza, że uruchomienie środków dofinansowania będzie możliwe dopiero po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w Potwierdzeniu, co musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.