Przejdź do treści

Informacja dotycząca współfinansowania przez WFOŚiGW w Łodzi projektów inwestycyjnych w zakresie uzupełnienia krajowego wkładu własnego (POIiŚ, RPO, PROW)

Zgodnie z obowiązującymi od 01.03.2017 r. "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi" Beneficjenci realizujący zadania przy współudziale środków UE lub innych funduszy zagranicznych mają możliwość uzyskania ze środków Funduszu niskooprocentowanej pożyczki stanowiącej krajowy wkład własny na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z UE lub innych funduszy zagranicznych, która może podlegać częściowemu umorzeniu do 30 % wypłaconej kwoty. Na dzień 10.04.2017 r. wysokość oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym wynosi 0,5 %.

Jednocześnie należy zaznaczyć,  iż ubieganie się o w/w wsparcie winno być poprzedzone uzyskaniem co najmniej decyzji o udzieleniu dofinansowania z Instytucji Zarządzającej danym programem wsparcia.

Wnioskodawcy, którzy realizując przedmiotowe zadania, co do których osiągnięcie efektu ekologicznego zależne jest od wykonania innego zadania, o którego wsparcie będą się również ubiegać w Funduszu w ramach środków krajowych (jak np. budowa kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej oczyszczalni ścieków), powinni składać wnioski do WFOŚiGW w Łodzi równolegle, umożliwiając Funduszowi ich łączne procedowanie.


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.