Przejdź do treści

PIERWSZA UMOWA O DOFINANSOWANIE PODPISANA

Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny? . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta ? Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.
Mamy pierwszy duży sukces we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko! W dniu 25 sierpnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie miasta Brzeziny? . Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej umowę podpisali Prezes Zarządu p. Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Zarządu p. Barbara Robak. Beneficjenta ? Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach reprezentowali Prezes Zarządu p. Janusz Cywiński oraz Członek Zarządu p. Janina Pońska.

W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego p. Włodzimierz Fisiak, Wicemarszałek p. Artur Bagieński, Wicewojewoda Łódzki p. Krystyna Ozga, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marek Mazur, Burmistrz Miasta Brzeziny p. Ewa Chojka oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi p. Kazimierz Perek.

Podpisana umowa ma wyjątkowe znaczenie ponieważ jest pierwszą w województwie łódzkim umową w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ Działanie 1.1 Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dzięki unijnemu wsparciu Brzeziny otrzymały szansę realizacji inwestycji, która zapewni prawidłowo funkcjonujący, nowoczesny system kanalizacyjny zgodny z obowiązującymi normami europejskimi, co jednocześnie wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców miasta. W ramach projektu nastąpi rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzezinach, budowa ok. 1,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz zakup urządzenia ssąco ? płuczącego, które zapewni prawidłową konserwację wybudowanej infrastruktury.
Całkowita wartość projektu to 25 345 699,72 PLN, zaś wkład Unii Europejskiej w realizację projektu wynosi ponad 50% tj. 12 764 084, 61 PLN.Prezes Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Andrzej Budzyński wita uczestników spotkaniaZ-ca Prezesa Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Barbara Robak przedstawia rolę Funduszu jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową POIiŚPrezentacja projektu ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Brzeziny?Marszałek Województwa Łódzkiego p. Włodzimierz Fisiak podkreśla rolę inwestycji w województwieWicewojewoda Łódzki p. Krystyna Ozga docenia zaangażowanie Instytucji Wdrażającej i Miasta Brzeziny w przygotowaniu projektuPrzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marek Mazur podsumowuje wydarzeniePodpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd WFOSiGW w ŁodziPodpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w BrzezinachPrezes Zarządu ZUK Sp. z o.o. w Brzezinach p. Janusz Cywiński dziękuje Zarządowi i specjalistom z WFOSiGW w Łodzi za współpracę w trakcie aplikowaniaBurmistrz Miasta Brzeziny p. Ewa Chojka oraz Prezes Zarządu WFOSiGW w Łodzi p. Andrzej Budzyński odpowiadają na pytania mediów


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.