Przejdź do treści

OPŁATA PRODUKTOWA

Termin !!! OPŁATA PRODUKTOWA Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku.
Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku.
Sprawozdanie (wzór OŚ- OP-3a) za rok 2007 winno być dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2008 r.:

1/-Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi,

2/-Marszałkowi Województwa Łódzkiego.

W/w sprawozdanie powinno zawierać poza wspomnianymi informacjami wyrażonymi w jednostkach tj. kilogramy i złotówki ; także:
  • nr identyfikacyjny Regon,

  • nazwę i nr rachunku bankowego,

  • imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację,

  • podpis i pieczęć,

  • datę.

Informacji udziela: Pan Ryszard Książczyk tel. (042) 663-41-43

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.