Przejdź do treści

Spotkanie z przedstawicielami JST dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Zdjęcie, Spotkanie z  przedstawicielami JST dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji
W dniu 13 stycznia 2017 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Jednostek Samorządów Terytorialnych. Tematem  spotkania był Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który został zatwierdzony z końcem 2016 r.

Spotkanie uroczyście zainaugurował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek, który mówił o konieczności przeciwdziałania występującym obecnie problemom z utrzymaniem właściwych parametrów jakości powietrza w województwie łódzkim.

Przedmiotowy Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Za ich pośrednictwem mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Przedsięwzięcie musi być ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.