Przejdź do treści

Spotkanie z przedstawicielami JST dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Zdjęcie, Spotkanie z  przedstawicielami JST dotyczące Programu Ograniczania Niskiej Emisji
W dniu 13 stycznia 2017 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Jednostek Samorządów Terytorialnych. Tematem  spotkania był Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który został zatwierdzony z końcem 2016 r.

Spotkanie uroczyście zainaugurował Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek, który mówił o konieczności przeciwdziałania występującym obecnie problemom z utrzymaniem właściwych parametrów jakości powietrza w województwie łódzkim.

Przedmiotowy Program skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego. Za ich pośrednictwem mieszkańcy będą mogli skorzystać z dofinansowania dla przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Przedsięwzięcie musi być ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców, w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.