Przejdź do treści

Programy Priorytetowe wdrażane od roku 2017

Uprzejmie informujemy, iż Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdziła Programy Priorytetowe, dla których nabory wniosków ruszą w roku 2017:
  • Dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych - realizuje Zespół ds. Obsługi Klienta Indywidualnego
1)    Program priorytetowy Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego 2017-2018
2)    Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017-2018
3)    Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych w latach 2017 - 2018
4)    Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017 -2018
5)    Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów
1)    Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego - II edycja - realizuje Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych
2)    Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja- realizuje Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych
3)    Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja- realizuje Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych
4)    Program ograniczania niskiej emisji - realizuje Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych

Zachęcamy do zapoznania się z treściami Programów, umieszczonymi w Zakładce "Programy Priorytetowe" i ubiegania się o dofinansowanie.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.