Przejdź do treści

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - Główny Specjalista BHP

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - dotyczy procedury naboru na stanowisko: Główny Specjalista BHP

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Oferowane Stanowisko:Główny Specjalista BHP

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej złożonych aplikacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:


Lp.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

1.

Grzegorz Browarski

Łódź

Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, która odbędzie się w dniu 30.12.2016 r. o godz. 11.00  w sali edukacyjnej w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi (ul. Dubois 118, 93-465 Łódź).
Kandydat wskazany powyżej powinien stawić się z dowodem osobistym. Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o ww. stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.