Przejdź do treści
logo

Nagroda Specjalna WFOŚiGW w Łodzi dla prof. dr hab. Romualda Olaczka

Zdjęcie, Nagroda Specjalna WFOŚiGW w Łodzi dla prof. dr hab. Romualda Olaczka
W ramach III edycji Konkursu "EkoAktywni" Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał Nagrodę Specjalną Panu prof. dr hab. Romualdowi Olaczkowi, za szczególne osiągnięcia na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na terenie woj. łódzkiego.

Profesor Romuald Olaczek urodził się 1934 roku w Łowiczu nad Bzurą. O mieście tym i rzece dzieciństwa po latach napisał piękną opowieść przyrodniczo-historyczną (Rzeki. Kultura-cywilizacja-historia). Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Łowiczu podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Po ich ukończeniu (1956 r.) został zatrudniony na etacie asystenta w ówczesnym Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin (obecnie Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego. Tak rozpoczęła się droga naukowa przyszłego profesora. W roku 1963 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie botaniki. W następnym roku otrzymał stanowisko adiunkta. Profesor Romuald Olaczek włączył się następnie w nurt badań ekologicznych. Bardzo wysoko została oceniona Jego praca habilitacyjna. Przez kilkanaście lat prowadził badania terenowe i gromadził materiały służące opracowaniu czterech arkuszy Mapy Potencjalnej Roślinności Naturalnej Polski, której jest współredaktorem i współautorem (1995). Jednocześnie, od początku swojej pracy naukowej i dydaktycznej włączał się aktywnie do badań i działalności dotyczącej ochrony przyrody i jej zasobów. W kolejnych latach pełnił szereg ważnych funkcji: Dyrektora Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownika Katedry Botaniki, Kierownika Katedry Ochrony Przyrody, Dyrektora Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska. W roku 1978 został wybrany do kilku gremiów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Człowiek i Środowisko, Komitetu Ekologii oraz Komitetu Botaniki. Od 1981 roku jest nieprzerwanie bardzo aktywnym członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN. W latach 1988?1995 był najpierw członkiem, a następnie przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Przez 20 lat był członkiem Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Z biegiem lat Profesor Romuald Olaczek stworzył nowoczesną szkołę sozologiczną specjalizującą się w konserwatorskiej ochronie przyrody opartej na podstawach ekologicznych. Zadbał o jej interdyscyplinarność i skuteczność praktyczną. Stał się mistrzem we współpracy z regionalnymi i krajowymi służbami ochrony przyrody i środowiska oraz z administracją Lasów Państwowych. Jego twórcza myśl, poparta wielką pracowitością, przyniosła znaczące efekty naukowe i praktyczne. Profesor Romuald Olaczek stworzył naukowe podstawy współczesnej ochrony przyrody. Badania realizowane przez Profesora przyczyniły się bezpośrednio do rozwoju sieci obszarów prawnie chronionych głównie w tej części kraju; do utworzenia kilkudziesięciu rezerwatów przyrody, trzech parków krajobrazowych i licznych obszarów Natura 2000.W 1991 roku profesor Romuald Olaczek utworzył na Uniwersytecie Łódzkim pierwszy w Polsce, z Jego autorskim, interdyscyplinarnym programem, uniwersytecki kierunek studiów ochrona środowiska. Wykształcił ponad stu magistrów i dwunastu doktorów, głównie w zakresie ochrony środowiska. Profesor jest autorem lub współautorem około 400 publikacji, w tym ponad 100 oryginalnych prac twórczych i większych rozpraw naukowych, ośmiu monografii naukowych, 15 książek popularno-naukowych i podręczników. Profesor Romuald Olaczek jest nadal czynnym naukowcem; uczestniczy w badaniach terenowych i publikuje wyniki badań.

Wiedza, erudycja, ogromne doświadczenie oraz pasja badawcza i talent dydaktyczny sprawiają, że profesor Romuald Olaczek ciągle jest niekwestionowanym autorytetem w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.