Przejdź do treści

Informacja dotycząca rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania na udzielenie zamówień publicznych dla podmiotów realizujących programy polityki spójności

Szanowni Państwo, W związku z opóźnieniem w implementacji części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65 ze zm.; dyr. klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, ze zm.; dyrektywa sektorowa) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania na udzielenie zamówień publicznych dla podmiotów realizujących programy polityki spójności:

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.