Przejdź do treści

Ważne - opłaty za korzystanie ze środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przypomina, że jednostki samorządu terytorialnego, składając wnioski o dofinansowanie, nie są zobowiązane do dołączania zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Do wniosków należy złożyć tylko oświadczenie na formularzu zatwierdzonym przez Fundusz   o nazwie: Oświadczenie Wnioskodawcy o opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Dane podane w tym załączniku weryfikowane są poprzez bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi a Wydziałem Ewidencji i Windykacji Opłat Środowiskowych w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.Jednocześnie przypominamy, iż celem usprawnienia procesu weryfikacji składanych oświadczeń, jednostki samorządu terytorialnego składając wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, winny jednocześnie przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego aktualny wykaz jednostek podległych wraz z kompletem oświadczeń lub wykazów o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat


W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informujemy, iż w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW Gmina/Miasto/Powiat są zobowiązane do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska:

  • należy przesłać aktualny wykaz jednostek podległych (druk do pobrania poniżej);
  • jednostki, które nie korzystają ze środowiska winny złożyć aktualne oświadczenia (druk do pobrania poniżej) lub informację, że są uwzględniane na sprawozdaniu innej jednostki (można wpisać informację na wykazie jednostek);
  • jednostki, które korzystają ze środowiska winny złożyć wykazy o zakresie korzystanieze środowiska.

jeżeli te jednostki, nie złożyły ich w bieżącym roku za ostatni okres sprawozdawczy.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonów:

  • 42 663 35 26 dla powiatów: bełchatowskiego, łowickiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego;
  • 42 663 35 28 dla powiatów: poddębickiego, kutnowskiego, tomaszowskiego i miasta Łodzi;
  • 42 663 35 29 dla powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, zgierskiego;
  • 42 663 35 34 dla powiatów: łaskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, rawskiego, skierniewickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego.

Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.