Przejdź do treści

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Zdjęcie, Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim.

Głównym celem Projektu jest wsparcie działań przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20. Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców energetycznych, którzy poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi służyć będą pomocą w dziedzinie efektywności energetycznej i OZE.

W ramach Projektu realizowane będą między innymi takie działania jak:

  • budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego;
  • usługi doradcze ? działania doradcze związane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem i weryfikacją Planów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz związane z poprawą jakości powietrza, w szczególności na terenach występowania przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu;
  • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych;
  • budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.

Budżet Projektu wynosi prawie 129 mln zł. i jest w 100 % finansowany ze środków UE w ramach z POIiŚ 2014-2020.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.