Przejdź do treści

Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycje Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycje Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
Poniżej znajdują się dokumenty oraz podsumowanie I edycji Konkursu.

1. Regulamin konkursu wraz z Kartą zgłoszeniową

2. Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005, Nr 94 poz. 795)
- Załącznik II Dyrektywy 92/43/EWG
- Dane teleadresowe podmiotów mogących potwierdzić opis i efekt ekologiczny działania zgłoszonego do KonkursuW pierwszej edycji Konkursu do Funduszu napłynęło 12 kart zgłoszeniowych. Kolegium Konkursowe zakwalifikowało wszystkie karty zgłoszeniowe do dalszej oceny, jako spełniające wymogi formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej zgłoszonych działań konkursowych, Kolegium skierowało do Zarządu Funduszu wniosek o nagrodzenie wszystkich uczestników, przyznając dwa pierwsze miejsca Pani Mariannie Kowalskiej i Państwu Mariannie i Witoldowi Opaczyńskim. Zaproponowano również dwie nagrody drugiego stopnia dla Pani Ireny Marii Kanwiszer i Pani Marii Sikorskiej. Osiem pozostałych kart zgłoszeniowych zakwalifikowało się do nagrody III stopnia. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał laureatom nagrody finansowe w wysokości od 1.500,00 zł. do 5.000,00 zł.


Zdjęcia z uroczystego podsumowania I edycji Konkursu oraz rozdanie dyplomów:Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.