Przejdź do treści

Wkrótce rozpoczynamy nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż zgodnie z wcześniej podaną na  stronie internetowej informacją, w zakładce "Dla Beneficjentów" (odpowiednio do rodzaju wsparcia), zostały zamieszczone nowe formularze wniosków.  
Wnioski te dotyczą:
  • "Programu Priorytetowego - Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery -  II edycja",
  • "Programu Priorytetowego - Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"

oraz formularz wniosku kierownika państwowej jednostki budżetowej składany na potrzeby ustalenia rezerwy celowej.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Z dniem 1 lutego br. wznowiony będzie również nabór wniosków dla dofinansowania zadań w trybie ciągłym, od 25.01.2016 r. dostępne też będą aktualnie obowiązujące formularze wniosków.Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny "Pozostałe zadania ochrony środowiska", z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP, będzie prowadzony odrębnym trybem, a szczegółowe informacje w tym zakresie pojawią się wkrótce.

Ponadto w roku bieżącym nabór wniosków z dziedziny Ochrona Powietrza o dofinansowanie zadań w formie pożyczki, przeznaczonej na realizację inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub z produkcją energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracją) w celach komercyjnych (nie na własne potrzeby), będzie ogłoszony w kolejnym terminie, o czym będą Państwo informowani poprzez naszą stronę internetową. Do tego czasu wnioski na powyższe zadania nie będą przyjmowane.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi w roku 2016 zasadami udzielania pomocy finansowej, które dostępne są pod poniższym linkiem:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.