Przejdź do treści

LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH IV KONKURSU

Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ? www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego
Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ?
www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w IV konkursie dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ. W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na liście znalazły się 23 wnioski, w tym trzy z województwa łódzkiego:
  1. Projekt ?Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I? zgłoszony przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., który uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej (51 pkt.)

  2. Projekt ?Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)? zgłoszony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. (14 pozycja ? 39 pkt.)

  3. Projekt ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn? zgłoszony przez Miasto i Gminę Działoszyn (17 pozycja ? 38,16 pkt.)

Projekty, które znalazły się na liście rankingowej zostaną poddane ocenie merytorycznej II stopnia przez ekspertów Grupy Roboczej powołanej przez Ministerstwo Środowiska.

Na krajowej liście rankingowej znalazły się również wnioski złożone ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ? 8 projektów oraz w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich ? 1 projekt.

LISTA RANKINGOWA:
POBIERZ PLIK

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.