Przejdź do treści

Plan utrzymania wód dla regionu wodnego Warty - konsultacje społeczne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 114b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamia o sporządzeniu projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie Planu utrzymania wód dla regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 01.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl lub ustnie do protokołu w godzinach od 8.00 do 15.00 sporządzonego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy:


  • Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań,
  • Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
  • Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie ? Skęczniew 57, 62-730 Dobra,
  • Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu ? ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań,
  • Zarządu Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy ? ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz.


Ponadto zapraszamy o wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektów ww. dokumentów, która odbędzie się w dniu 19.10.2015 r. w godzinach od 10.30 do 14.30 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Wiecej infomacji na temat projektu oraz konferencji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.