Przejdź do treści

Przystąpienie Dyrektora RZGW w Poznaniu do sporządzania Warunków korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przystąpieniu przez Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW w Poznaniu) do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty.

"Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) opracowuje warunki korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty, dla których w wyniku ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (...), konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód".

Zgodnie z art. 115, w zw. z art. 116  ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni obejmować mogą:

1. Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
2. Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
3. Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d) wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scaloną część wód powierzchniowych w kodzie W0503 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 02.10.2015 r., z dokumentacją sprawy w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie - Skęczniew 57, 62-730 Dobra, w godzinach od 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód zlewni - Zbiornik Jeziorsko.

Wszyscy zainteresowani, uwag i wnioski mogą składać w terminie od dnia 08.09.2015 r. do dnia 02.10.2015 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl.  Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód zlewni - Ner do Zbiornik Jeziorsko. W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 02.10.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaprasza do udziału w regionalnym seminarium wodnym (spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym) dotyczącym projektów w.w. dokumentów, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Warcie (Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta), w Sali posiedzeń, w dniu 21.09.2015r. w godz. Od. 10.30 - 14.15. Zgłoszenia prosimy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.ecoplan.pl .

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.